Wymogi techniczne

  1. Podstawowe i dodatkowe systemy wentylacji w pomieszczeniu muszą zapewnić, co najmniej pięciokrotną wymianę powietrza w pomieszczeniu podczas jednej godziny pracy urządzenia w pomieszczeniu, o ile urządzenie nie jest wyposażone w niezależny kanał odpowietrzający:
    - minimalna pojemność pomieszczenia: 35 m3
    - minimalna wysokość pomieszczeń: 2,5 m
  2. Zaleca się podłączenie kriokabiny bezpośrednio do niezależnego kanału wentylacyjnego (temperatura wylotowa -80°C, minimalna średnica kanału ⌀ 100 mm). Lokalizacja wylotu azotu musi zapewnić odprowadzenie gazu na zewnątrz budynku, w wyznaczonym miejscu. Jeśli ta opcja jest możliwa, minimalne wymagania dotyczące pojemności i wysokości pomieszczenia nie są wiążące.
  3. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 45°C.