Opis działania jednoosobowej komory kriogenicznej

Opis działania

Jednoosobowa komora kriogeniczna CryoSpace przeznaczona jest do bezpośredniego chłodzenia całego ciała z zastosowaniem pary ciekłego azotu poprzez ekspozycję na niskie (tzw. kriogeniczne) temperatury.

Funkcjonowanie urządzenia opiera się na systemie parowania ciekłego azotu i dostarczeniu go w postaci lotnej do kabiny, w celu wytworzenia i utrzymania niskich temperatur. W dolnej części kabiny zamontowano otwór wentylacyjny, pozwalający na automatyczny wyciąg pary azotu po każdej sesji. Bezpośredni kontakt pacjenta z ciekłym azotem w kabinie jest niemożliwy. Komora jest sterowana za pomocą wbudowanego automatycznego systemu.

Urządzenie jest wyposażone w podnośniki z napędem elektrycznym, które automatycznie dostosowują wysokość podestu do wzrostu pacjenta (tj. aby ramiona pacjenta znajdowały się na poziomie górnej krawędzi obudowy kabiny).

Ekran dotykowy jest umieszczony na bocznej ścianie kabiny, wskazując parametry i ustawienia urządzenia i wyłącznik awaryjny znajdujący się pod panelem dotykowym.

Długość sesji ustalana jest indywidualnie. Zaleca się by pierwsza sesja krioterapii trwała do 90 sekund przy najniższej temperaturze -140 stopni. Każdy następny zabieg może być wydłużany o kolejne 30 sekund. Jednak maksymalna długość jednego zabiegu kriostymulacji nie powinna przekraczać 180 sekund. Zaleca się, cykliczne zabiegi raz na dzień, początkowo 25 sesji, a następnie 20, 15 i 10 co 6 miesięcy. Zabiegi przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych, ze wzrostem powyżej 155 cm.