Kriosauna jednoosobowa - obsługa urządzenia

Jednoosobowe kapsuły kriogeniczne Cryospace zostały zaprojektowane z myślą o ich wykorzystaniu w klubach fitness, klubach sportowych, placówkach medycyny sportowej, salonach SPA, salonach piękności oraz w ośrodkach biomedycyny i rehabilitacji. Personel obsługujący komorę kriogeniczną powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi urządzenia oraz wymogów bezpieczeństwa.

Etapy obsługi kriosauny jednoosobowej

  1. Wymrażanie - przed rozpoczęciem każdego cyklu zabiegów (co 5-10 zabiegów) kabina musi zostać przygotowana do użytkowania. Na tym etapie powietrze w kapsule ulega schłodzeniu do temperatury docelowej (od -100⁰C do -140⁰C). Urządzenie należy wymrażać przy pustej kabinie.
  2. Zabieg krioterapii - odpowiednio przygotowani pacjenci [o przygotowaniach przeczytasz tutaj: Przygotowania do sesji] wchodzą pojedynczo do komory kriogenicznej i poddają się zabiegowi właściwemu. Ważne jest, aby odpowiednio do indywidualnych cech fizycznych pacjenta dostosować wysokość podłogi kapsuł kriogenicznej (wnętrze przygotowane jest dla osób od 155 do 210 cm wzrostu), czas trwania zabiegu (od 90 do 180 sekund) oraz temperaturę. Po zakończonym zabiegu należy wypuścić pacjenta, wyregulować wysokość podłogi urządzenia dla kolejnego uczestnika sesji oraz wprowadzić go do kabiny. Czas między zabiegami w tej samej sesji nie powinien przekraczać 2 minut.
  3. Osuszanie - po każdym cyklu zabiegów należy z kapsuły kriogenicznej usunąć nadmierną wilgoć, natomiast samo pomieszczenie dokładnie przewietrzyć.

Zasady bezpieczeństwa

Kriosauna jednoosobowa Cryospace działa z wykorzystaniem pary ciepłego azotu, który służy do ogólnoustrojowego chłodzenia ciała. Długotrwałe używanie kriokabiny może spowodować zwiększenie stężenia azotu w powietrzu pomieszczenia na rzecz tlenu. Żeby zapobiec szkodliwym dla zdrowia lub życia pacjentów skutkom braku tlenu, należy regularnie kontrolować zawartość atmosfery oddechowej (zawartość tlenu nie powinna spaść poniżej 19%) oraz zadbać o właściwy system wentylacji pomieszczenia.

Niedopuszczalne jest, aby głowa pacjenta znajdowała się poniżej górnej krawędzi kriokabiny. Pamiętaj o regulacji poziomu podłogi komory kriogenicznej tak, by nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu pacjenta z wypełniającym urządzenie azotem.

Właściwie użytkowana kriosauna jednoosobowa Cryospace jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia, jednak zaniedbanie którejkolwiek z wytycznych może zaszkodzić pacjentowi. Dlatego tak ważne jest, aby zadbali Państwo o właściwe przygotowanie personelu obsługującego kapsułę. Przeczytaj również o wymogach technicznych.